Centrum Kształcenia Na Odległość
Uniwersytetu Wrocławskiego

WROCŁAW 2016


mamy zaszczyt zaprosić Państwa do korzystania z serwisu


Aktualności

05.06.2017
Centrum Kształcenia na Odległość na World Education Day

Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Światowym Dniu Edukacji (World Education Day), organizowanym w Dalian (Chiny) w dniach 27-29 września 2017 roku. Więcej informacji o wydarzeniu oraz program na stronie organizatora: [http://www.worldeduday.org/scientificprogram5.asp]

09.05.2017
Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego informatyka w Centrum Kształcenia na Odległość (1/2 etatu). Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2017r.

Główne obowiązki:

- administrowanie uniwersytecką platformą kształcenia na odległość E-EDU
- zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania platformy E-EDU
- zapewnienie aktualności oraz poprawności działania oprogramowania LMS oraz wtyczek
- wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa systemów informatycznych w ramach platformy E-EDU
- tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych platformy E-EDU
- wsparcie techniczne użytkowników platformy E-EDU

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne co najmniej pierwszego stopnia
- znajomość instalacji i zarządzania platformą Moodle
- bardzo dobra znajomość PHP
- dobra znajomość klienckich systemów operacyjnych z rodziny Windows
- podstawowa znajomość zagadnień związanych z obsługą baz danych
- podstawowa znajomość zagadnień związanych z obsługą i administracją sieciami komputerowymi
- doświadczenie w zakresie administrowania informatycznymi systemami zarządzania oraz systemami zarządzania treścią (CMS)
- dobra znajomość projektowania i obsługi baz danych MySQL
- dobra znajomość (X)HTML / CSS
- podstawowa znajomość JavaScript
- znajomość środowiska domenowego Windows Server 2008
- umiejętność organizacji pracy własnej
- umiejętność pracy w zespole
- znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 20 czerwca 2017 r. na adres: praca@uwr.edu.pl
Prosimy o zamieszczenie adnotacji: „samodzielny informatyk w Centrum Kształcenia na Odległość”.
Zastrzegamy sobie prawo udzielania odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym następującego sformułowania: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

23.11.2016
23 listopada gościmy na konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb” w Warszawie. O wydarzeniu można przeczytać pod tym adresem [LINK], a program konferencji znajduje się tutaj [PDF]

25.10.2016
Centrum Kształcenia na Odległość mimo, że istnieje bardzo krótko, zostało już zauważone w środowisku związanym z nowoczesnymi rozwiązaniami dla edukacji.
27 października będziemy gościć we Wrocławiu na konferencji GigaCon, poświęconej zagadnieniu IT w uczelniach. Więcej o wydarzeniu na stronie GigaCon: LINK


O nas

Informacje o CKO

Centrum Kształcenia na Odległość zostało utworzone 1 lipca 2016 roku na podstawie uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego nr 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. Do zadań Centrum należy przede wszystkim koordynowanie nauczania online w Uniwersytecie Wrocławskim na platformie e-learningowej pod adresem e-edu.cko.uni.wroc.pl. Zajmujemy się zarówno stroną formalną zgłaszania i prowadzenia kursów przez jednostki Uniwersytetu Wrocławskiego, jak też wsparciem metodycznym dla autorów kursów i nauczycieli prowadzących zajęcia online.

[LINK] Uchwała Senatu nr 99/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. o powołaniu CKO

[LINK] Zarządzenie Rektora nr 90/2016 z dnia 1 września 2016 r. wprowadzające zasady tworzenia i prowadzenia kursów online

Naszej działalności na rzecz wspierania i upowszechniania kształcenia online nie zamierzamy jednak ograniczać tylko do kursów i studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. Wręcz przeciwnie, mamy nadzieję, że nasze doświadczenie oraz zaplecze merytoryczne będziemy mogli wykorzystać, pomagając innym instytucjom edukacyjnym we wdrażaniu własnych rozwiązań e-learningowych, podnoszeniu jakości kształcenia online, oraz szkoleniu w zakresie dydaktyki i metodyki e-learningu.

Jeżeli jesteście Państwo jednostką edukacyjną, lub planujecie wdrożyć szkolenia online w swojej firmie, i jesteście zainteresowani wparciem ze strony Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim, zapraszamy do kontaktu na nasz adres mailowy.

Skuteczny i opłacalny

Zalety dydaktyczne e-learningu są równie znaczące co względy ekonomiczne. Oszczędność finansowa, a także czasowa oraz unikanie zbędnych formalności pozwalają szkolić więcej osób, szybciej i skuteczniej. Wiedza przekazywana za pomocą e-learning jest aktualniejsza niż ta oddawana do publikacji w sposób tradycyjny. Selekcja materiału na poziomie każdego użytkownika pozwala dostosować informacje dla każdego uczestnika z osobna.

Ośrodki edukacji publicznej, organizacje rządowe i pozarządowe wykorzystują e-learning na różnych szczeblach systemu edukacji. Przyczyniają się do tego m.in.:
  • skrócenie czasu organizacji szkolenia.
  • wysoka wydajność edukacyjna, nauka w czasie wolnym,
  • brak kosztów dodatkowych, noclegów, dojazdów i diet,
  • optymalizacja pracy dzięki automatyzacji ich prowadzenia,
  • budowanie trwałych więzi z klientem,
  • atrakcyjna forma szkoleń e-learningowych,
  • brak barier zdrowotnych, czasowych i geograficznych.


Aktualne zasoby e-learningowe Uniwersytetu Wrocławskiego
WROCŁAW 2017 r.

1. Platforma E-learningowa Uniwersytetu Wrocławskiego - e-edu.cko.uni.wroc.pl

2. Centrum Nauczania Zdalnego dla Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego - speno.uni.wroc.pl

3. Centrum Nauczania na Odległość - ppe.uni.wroc.pl

Platforma E-learningowa Uniwersytetu Wrocławskiego

NAZWA KURSU PROWADZĄCY
Platforma Moodle - szkolenie podstawowe dr Stefan Nowicki
Prawa i obowiązki studenta Samorząd Studentów UWr
Wizja Chin XX i XXI wieku w kinematografii chińskiej Katarzyna Matuszczyk-Lu
Tworzenie i opracowywanie materiałów e-learningowych dr Stefan Nowicki
Magic and Religion in the Ancient Near East dr Stefan Nowicki
Introduction to cuneiform writing system dr Stefan Nowicki
Historia starożytnej Grecji dr Stefan Nowicki
E-kampanie dr hab. Michał Jacuński
Organizacja pracy i zarządzanie czasem dr hab. Michał Jacuński
Społeczna odpowiedzialnośc biznesu dr hab. Michał Jacuński
Prawo rzymskie SSP 2016/2017 dr Dobromiła Nowicka
Prawo rzymskie WSP 2016/2017 dr Dobromiła Nowicka

Centrum Nauczania Zdalnego dla Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

NAZWA KURSU PROWADZĄCY
Szkolenie wstępne z zakresu BHP oraz ochrony PPOŻ mgr Dawid Piekarski
Health and safety - basic training for the students of the University of Wroclaw mgr Dawid Piekarski

Centrum Nauczania na Odległość

NAZWA KURSU PROWADZĄCY
Szkolenie okresowe BHP dla kadry kierowniczej mgr Dawid Piekarski
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjnych mgr Dawid Piekarski
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych mgr Dawid Piekarski
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników naukowo-dydaktycznych mgr Dawid Piekarski

Kontakt z pomocą techniczną

wsparcie.cko@uwr.edu.pl